AanmeldingCliënten kunnen zich telefonisch aanmelden, per mail of via het onderstaand aanmeldformulier, of door uw huisarts via Zorgdomein (Neem altijd zelf contact op met de praktijk). Telefonisch wordt u gevraagd om informatie en geldige verwijsbrief, daarna wordt een eerste afspraak gemaakt. Voordat de behandeling start, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk (bijv. via Zorgdomein). Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek ontvangt u tevens informatie over de praktijk, de werkwijze en praktische zaken.

De praktijk is bereikbaar op het telefoonnummer 06-24437026 op werkdagen (ma-vrij)

U kunt ook mailen: info@psyijsselmonde.nl


E-mail adres
Telefoonnummer
Zorgverzekeraar
Type verzekering
Basis verzekeringAanvullende verzekering
Opmerkingen