ExpertisePsy-IJsselmonde is gespecialiseerd in traumaverwerking (EMDR) voor zowel volwassenen als kinderen. Tevens in gezins-en relatietherapie en passende laagdrempelige zorg voor migranten en vluchtelingen.

EMDR

EMDR – trauma behandeling

Een bijzondere behandelmethodiek is EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven.

EMDR is een bewezen effectieve en geprotocolleerde behandelmethodiek, waarmee in korte tijd goed resultaat behaald kan worden. Ik ben EMDR-therapeut en tevens lid van het EMDR-Centrum Nederland.

Voor meer informatie zie http://www.act-emdrcentrum.nl/

Systeemtherapie

Iedereen heeft in zijn of haar leefsysteem te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt.

Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag, zoals mishandeling of verslavingsproblematiek. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

Systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie. Naast individuele therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Migranten

De toenemende culturele variëteit in de Nederlandse bevolking heeft geleid tot hiaten in kennis en inzicht betreffende de aansluiting van de reguliere geestelijke gezondheidszorg op haar veranderende patiëntenpopulatie.

Aangezien onze maatschappij divers is, biedt Psy IJsselmonde tevens passende en laagdrempelige Basis GGZ aan migranten.

Indien wenselijk wordt behandeling geboden met extra aandacht voor de culturele en religieuze (islamitisch perspectief) achtergrond. Ik als (moslim) psycholoog heb kennis van de islamitische normen en waarden en maak hier gebruik van. Moslims vinden het vaak lastig om over ziekten (psychische klachten) te praten. Men vindt het vanuit een islamitisch oogpunt belangrijk om naar een hogere macht te refereren. Dit omdat een moslim vaak zijn/ haar leven in theorie zal trachten vorm te geven op basis van wat hij/zij denkt dat Allah s.w.t. van hem/haar verwacht. Door deze benadering voelt de cliënt zich gehoord en gezien en ontvangt passende zorg. Er is steeds meer behoefte aan deze benadering binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Talen

Behandeling in de Bosnische en Servo-Kroatische taal is mogelijk.

Psiholoski tretman je moguc na Bosanski, Srpski i Hrvatski jezik. U koliko imate pitanja, u vezi upute, usluge, tretmana, osiguranja ili placnja, slobodno se obradite na broj ili mail prakse.