Kind en jeugd

Kind en JeugdAls ouder kun je je wel eens zorgen maken om je kind. Soms gaat het even niet goed op school of zijn er ruzies thuis.

Dat is normaal en meestal gaan deze klachten vanzelf over. Wanneer klachten langere tijd blijven aanhouden en je kind dreigt vast te lopen, kan het zijn dat je kind psychische problemen heeft.

Behandeling

Je denkt dat je kind hulp nodig heeft? Als je er niet samen uitkomt of de klachten gaan niet vanzelf over, kan het verstandig zijn om dit te bespreken met je (huis)arts. Deze kan met je de klachten van je kind op een rijtje zetten en zo nodig doorverwijzen voor onderzoek en/of behandeling naar een deskundige in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Bij PSY IJsselmonde kan ik met samenwerkende collega’s kinderen helpen met aanhoudende problemen binnen de Generalistische Basis GGZ, onder meer met behandeling op het gebied van: Angst , Stemmingsklachten, Gedragsproblemen, Concentratieproblemen, Verwerkingsproblematiek, Traumabehandeling / tevens EMDR). Samen met jou en je kind kijken we op welke wijze we het beste kunnen helpen.

Onderzoek kinderen

Vaak is aanvullend onderzoek (diagnostiek) nodig om klachten beter te kunnen begrijpen. Te denken valt aan ADHD/ADD, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Het onderzoek kan bestaan uit meerdere gesprekken en psychologisch onderzoek.

Voorbeelden: intelligentieonderzoek (WISC-III, WNV), ook voor kinderen en jeugdigen die de Nederlandse taal niet zo machtig zijn, neuropsychologisch onderzoek en/of onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren. Bij Psy-IJsselmonde wordt onderzoek gedaan wat binnen de BGGZ past. Ernstige problematiek wordt verwezen naar de SGGZ.

De onderzoeksresultaten worden besproken in een gesprek met jou (en je kind), waarna een advies geven wordt voor de meest aangewezen behandeling.

Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ en de vergoeding hiervan, ook als behandeling langere tijd duurt. Dit staat vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen deze hulp wel via een aanvullende verzekering aanbieden.

Gemeenten zorgen voor de toegang en beschikbaarheid van hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen. De gemeente (wijkkteam Jeugd) als de huisarts kan je naar PSY IJsselmonde verwijzen voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Voor 2017 heb ik contracten met de gemeenten Rotterdam en regio (BAR-gemeenten, Schiedam, Krimpen)

Tarieven en vergoeding onder de 18 jaar

Behandeling van kinderen en patiënten jonger dan 18 jaar worden sinds 2015 volledig vergoed vanuit de Gemeente met wie ik een contract heb, ook hoeven zij geen eigen risico te betalen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief nodig van de huisarts of andere medisch specialist met een verwijzing naar de BGGZ. PSY-IJsselmonde heeft voor 2016 contracten afgesloten met diverse gemeenten in regio Rijnmond. In 2017 zijn dat de gemeente Rotterdam, BAR-gemeenten, Krimpen a/d IJssel en Schiedam.

Neem voor informatie over vergoeding van de behandeling van je kind contact op met je Gemeente.