Kind en JeugdAls ouder kun je je wel eens zorgen maken om je kind. Soms gaat het even niet goed op school of zijn er ruzies thuis.

Dat is normaal en meestal gaan deze klachten vanzelf over. Wanneer klachten langere tijd blijven aanhouden en je kind dreigt vast te lopen, kan het zijn dat je kind psychische problemen heeft.

Behandeling

Je denkt dat je kind hulp nodig heeft? Als je er niet samen uitkomt of de klachten gaan niet vanzelf over, kan het verstandig zijn om dit te bespreken met je (huis)arts. Deze kan met je de klachten van je kind op een rijtje zetten en zo nodig doorverwijzen voor onderzoek en/of behandeling naar een deskundige in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Bij PSY IJsselmonde kan je kind (onder de 18 jaar) terecht voor kortdurende behandeling op het gebied van: Angst , Stemmingsklachten, Verwerkingsproblematiek en Traumabehandeling / tevens EMDR voor kinderen. De behandeling voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt niet vergoed bij PSY IJsselmonde. Dit omdat er geen contract is met gemeenten voor de jeugdhulpverlening. Ouders betalen de behandeling zelf. (zie tarieven).

Onderzoek kinderen

Vaak is aanvullend onderzoek (diagnostiek) nodig om klachten beter te kunnen begrijpen. Te denken valt aan ADHD/ADD, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Binnen deze praktijk wordt geen aanvullend onderzoek gedaan. Hiervoor kan men terecht bij de gecontracteerde instellingen

Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ en de vergoeding hiervan, ook als behandeling langere tijd duurt. Dit staat vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering.

Gemeenten zorgen voor de toegang en beschikbaarheid van hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen (voor gecontracteerde instellingen). PSY IJsselmonde heeft sinds 2018 geen contracten afgesloten voor de jeugdhulpverlening. U kunt uw kind aanmelden voor traumabehandeling/ EMDR. De behandeling voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt niet vergoed bij PSY IJsselmonde. Dit omdat er geen contract is met gemeenten voor de jeugdhulpverlening. Ouders betalen de behandeling zelf. U heeft geen verwijzing nodig.

Tarieven en vergoeding onder de 18 jaar

Behandeling van kinderen en patiënten jonger dan 18 jaar worden sinds 2015 volledig vergoed vanuit de Gemeente. PSY-IJsselmonde heeft sinds 2018 GEEN contracten afgesloten met de gemeenten. Dit betekent dat de behandeling voor kinderen en jeugdigen onder de 18 niet wordt vergoed, maar dat ouders zelf betalen. Er is geen verwijzing nodig. (Zie kopje kosten en vergoedingen: tarieven).

Deze tarieven gelden voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar:

Intake€ 220,-
Vervolg consult€ 120,- per sessie
No show€ 100,-