Kwaliteit en regelgeving


Binnen de GGZ wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de behandelaren. Ik ben als Gezondheidszorg-psycholoog (GZ-psycholoog) ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat ik een door de wet erkende opleiding heb gevolgd. In mijn praktijk houd ik me aan de regels van mijn beroepsgroep en uiteraard van de WGBO ten aanzien van privacy, dossiervorming, klacht- en inzagerecht.

Privacy

Als behandelaar leg ik een dossier aan met je persoonsgegevens, de verwijsbrief, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Je gegevens vallen onder de privacywet. Dit is wettelijk geregeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Dit betekent dat er geen informatie over jou aan derden wordt verschaft zonder jouw toestemming. De huisarts kan op de hoogte worden gesteld van het beloop van de behandeling met jouw toestemming.

Je dossier is vertrouwelijk en wordt zorgvuldig beheerd en bewaard volgens de wettelijke richtlijnen. Je hebt het recht op inzage, afschrift en vernietiging van dossier(stukken).

Algemene Voorwaarden: Klik hier voor de algemene voorwaarden die gelden voor onderzoek en behandeling bij Psychologenpraktijk IJsselmonde.

Lees het Privacystatement, zodat je geïnformeerd bent hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als praktijk een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe ik omga met de kwaliteit en verantwoordingen in mijn praktijk. Bovendien staan de algemene voorwaarden voor onderzoek en behandeling beschreven. Daarnaast valt te lezen wat uw rechten en plichten zijn. Mijn kwaliteitsstatuut is bij mij in de praktijk in te zien.

Beroepsverenigingen

Een Gezondheidszorgpsycholoog valt onder de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze wet regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in dit register staat ingeschreven, mag door de wet beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog BIG voeren(GZ-psycholoog). Hier vind je de gegevens van verenigingen waar ik bij aangesloten ben:
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen - NIP
 • https://www.psynip.nl/
 • BIG register
 • https://www.bigregister.nl/?bignummer=29910588325
 • De NVGzP - Vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen: GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.
 • http://www.nvgzp.nl/
 • EMDR-Centrum Nederland
 • http://www.act-emdrcentrum.nl/emdr/emdr-therapeuten/
 • Coorporatie PSYZORG HOFLANDEN (vrijgevestigde psychologen)
 • Ontevreden of klachten

  Ik werk altijd naar eer en geweten. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin je ontevreden bent over de behandeling of zaken die daarmee te maken hebben. In zo’n situatie is het ten eerste erg belangrijk dat je mij daar van op de hoogte brengt. Samen kunnen we kijken of we elkaar kunnen begrijpen en of er een oplossing mogelijk is.

  Wanneer het ons niet lukt om er samen uit te komen, is het mogelijk om de NIP in te schakelen. Je kunt dan met een onafhankelijk iemand bespreken wat eraan de hand is en welke mogelijkheden er voor je zijn.