Praktijk informatie


Hier kun je belangrijke informatie over de praktijk vinden.

Contracten

Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars behalve Menzis:
- Achmea/ Zilveren Kruis Groep (en hieronder vallende labels)
- CZ Groep (en hieronder vallende labels)
- Coöperatie VGZ (en hieronder vallende labels)
- GEEN CONTRACT MET :Menzis (en hieronder vallende labels)
- DSW Groep (en hieronder vallende labels)
- ASR (en hieronder vallende labels)
- Caresq (en hieronder vallende labels)
- ENO (en hieronder vallende labels)
- Zorg en Zekerheid (en hieronder vallende labels)

Zorgverleners in de GGZ declareren behandelingen sinds 1 januari 2022 dus ook in 2023 per contact/sessie bij de zorgverzekeraar en NIET na het behandeltraject zoals voorgaande jaren. Dit contact kan een persoonlijk gesprek, een telefoon-of videogesprek zijn, contact via email of het cliëntenportaal. Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling vergoed (behalve het wettelijk eigen risico), indien je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief voor de GGZ (meestal via ZORGDOMEIN): met daarop datum van verwijzing (niet ouder dan 3 maanden), NAW-gegevens van de cliënt, naam en functie verwijzer, handtekening/stempel en AGB-code van de verwijzer, vermoeden psychische stoornis (evt. het vermoeden van) een DSM diagnose. Bovendien mag u niet voor dezelfde klachten elders in behandeling zijn.

Je krijgt een behandeling aangeboden op basis van de ernst van de problematiek/zorgvraagtypering:

Mijn praktijk valt onder setting 1: ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Op de nota bij de zorgverzekeraar staat de zorgprestatie: Diagnostiek of Behandeling.

Kosten en vergoeding

De kosten van de psychologische behandeling van volwassenen in de Generalistische Basis GGZ worden vergoed door je zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van je zorgverzekering.

Dit hangt af wat je met de verzekeraar hebt afgesproken. Voor de meeste verzekerden is dit € 385,- wat je zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door jouw zorgverzekeraar met je verrekend. Je betaalt dus het eigen risico aan de zorgverzekeraar en niet aan mij.

Raadpleeg vóór de start van je behandeling je zorgverzekeraar en controleer je verzekeringsvoorwaarden.

Niet alle klachten worden vergoed:
Houd er rekening mee dat niet alle klachten worden vergoed.

 • Werk- en relatieproblemen
 • Aanpassingsstoornissen en
 • een aantal andere diagnoses worden niet meer vergoed.

 • Indien behandeling niet wordt vergoed, word je terugverwezen naar de huisarts of kan je de behandeling zelf betalen.

  Neem altijd contact op met de zorgverzekeraar voor informatie omtrent vergoedingen!

  De Nedederlandse Zorgautioriteit (NZa) stelt voor de ggz maximumtarieven vast. Ook bepaalt de NZa de regels hoe zorgaanbieders, zoals psychologen en psychiaters, moeten declareren bij verzekeraars.

  https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/ggz-vormen/Basis-ggz/

  Maximum-tarieven Generalistische Basis GGZ 2024

  ZPM volgens NZA:

  Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG art 3) diagnostiek / behandelingTarief NZA 2024
  CO0042 Diagnostiek 5 minuten€ 39,98
  CO0107 Behandeling 5 minutent€ 31,48
  CO0172 Diagnostiek 15 minuten€ 68,88
  CO0237 Behandeling 15 minuten€ 56,19
  CO0302 Diagnostiek 30 minuten€ 114,20
  CO0367 Behandeling 30 minuten€ 95,67
  CO0432 Diagnostiek 45 minuten€ 159,70
  CO0497 Behandeling 45 minuten€ 135,89
  CO0562 Diagnostiek 60 minuten€ 183,44
  CO0627 Behandeling 60 minuten€ 161,46
  CO0692 Diagnostiek 75 minuten€ 223,48
  CO0757 Behandeling 75 minuten€ 198,72
  CO0822 Diagnostiek 90 minuten€ 274,01
  CO0887 Behandeling 90 minuten€ 242,76
  CO0952 Diagnostiek 120 minuten€ 380,13
  CO1017 Behandeling 120 minuten€ 346,41
  OV0006 Onderlinge dienstverleningvrij tarief
  OV0007 Intercollegiaal overleg kort€ 25,05
  OV0008 Intercollegiaal overleg lang€ 76,35
  OV0012 Niet-basispakketzorg consult€ 131,82
  OV0018 Schriftelijke informatie aan derden (met toestemming pt)€ 104,69

  Tarieven (indien GEEN vergoeding door zorgverzekeraar). Deze tarieven gelden ook voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar:

  Intake€ 275,-
  Vervolg consult€ 161,46 per sessie
  Telefonisch consult 30 MIN€ 95,67
  Email consult€ 95,67
  Partner relatietherapie€ 275,- per sessie (90min)
  No show€ 161,46

  Bereikbaarheid

  Psychologenpraktijk IJsselmonde is bereikbaar:

 • op het mobiele nummer 06-24437026 op kantoortijden van 09.00-18.00 uur van dinsdag tot en met vrijdag (behalve woensdagmiddag)
 • of via het emailadres info@psyijsselmonde.nl.
 • Bovendien heb ik een avondspreekuur op de donderdagavonden van 17.00 tot 21.00.
 • Wanneer je mij niet rechtstreeks aan de telefoon krijgt, ben ik waarschijnlijk in gesprek met een cliënt en kan ik de telefoon niet opnemen. Er is geen administratieve kracht die de telefoon opneemt. Als je wil worden teruggebeld, word je verzocht om een boodschap achter te laten, via bericht inspreken, sms of email-bericht.

  Daarna zal ik zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Indien je geen boodschap achterlaat, zal ik ook geen contact opnemen in verband met de geheimhoudingsplicht.

  Wachttijden

  Ik streef er naar om je zo goed mogelijk en zo snel mogelijk van dienst te zijn bij de behandeling van je psychische klachten en problemen.

  Normaliter is de wachtijd 14 tot 28 dagen.

  Het is dan ook altijd vervelend wanneer er sprake is van een wachttijd als je de beslissing hebt genomen om naar een psycholoog te gaan. Helaas kan ik dit niet altijd voorkomen.

  De huidige wachttijd voor het eerste gesprek (intakegesprek) bedraagt ongeveer 4 weken. De tijd tussen intake en behandeling is 7 tot 14 dagen.

  Crisis

  Voor behandeling in de Basis GGZ geldt dat (acute) suïcidaliteit een contra-indicatie is, een reden of omstandigheid om de behandeling in de Specialistische SGGZ te volgen. Echter er kunnen soms crisissituaties ontstaan waarbij je toch direct contact nodig hebt met je behandelaar.

  Voor cliënten die bij mij onder behandeling zijn, geldt het volgende: Indien er sprake is van een crisissituatie, buiten mijn werktijden, word je verwezen naar de huisarts of indien van toepassing de huisartsenpost of het Crisiscentrum Rotterdam (088) 357 10 10. Het Crisiscentrum Rotterdam is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar http://www.crisiscentrumrotterdam.nl/

  Het Crisiscentrum Rotterdam staat open voor iedereen in acute psychische en/of sociale nood en is altijd bereikbaar, aan de deur of per telefoon. Indien nodig kunnen mensen in crisis kortdurend worden opgenomen.

  Indien er sprake is van een crisissituatie, tijdens de tijden van bereikbaarheid, verzoek ik je om contact met mij of de huisarts op te nemen. Spreek in dit geval ALTIJD mijn voicemail in, stuur een sms of een mail, als ik de telefoon niet opneem!