WerkwijzePsychologenpraktijk IJsselmonde (PSY-IJsselmonde) staat bekend om de betrokkenheid en persoonlijke aanpak bij psychische klachten. Vanaf het eerste gesprek tot en met de afronding wordt gestreefd om je zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de behandeling van je psychische klachten en problemen. De werkwijze van de behandeling kenmerkt zich als kortdurend, klacht- en oplossingsgericht en inzichtgevend.

Er worden verschillende therapeutische technieken toegepast, afkomstig vanuit de cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en inzichtgevende therapie. Per 1 januari 2022 werken we in de GGZ met een nieuwe bekostiging: het ZORGPRESTATIEMODEL. Als onderdeel hiervan wordt de zorgvraagtypering ingevoerd.

De zorgvraagtypering in de ggz geeft een momentopname van de zorgvraag en problematiek van de patiënt. De regiebehandelaar bepaalt wat het juiste zorgvraagtype is. Hiervoor gebruik ik de vragenlijst HoNOS+. Dit geeft informatie over de verwachte behandelinzet en wordt tevens vermeld op de factuur van de behandeling. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als een behandelplan.

Middels een behandelplan kijk ik samen met jou welke doelen je wilt behalen en welke behandeling wordt ingezet. We zullen ons richten op welke handvaten je nodig hebt om de huidige klachten te verminderen, maar ook om deze te voorkomen, het vergroten van het zelfinzicht en het uitbreiden en versterken van copingvaardigheden (hoe ga je met problemen en stressvolle gebeurtenissen om).

Daarnaast bied ik ook E-Health aan. Dit betekent dat je thuis online een deel van de behandeling kan volgen indien je dit zou willen.

Intake

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Je ontvangt informatie over de praktijk en de algemene voorwaarden. Samen bekijken we wat je vraag is, waarmee je geholpen wilt worden en of Psychologenpraktijk IJsselmonde de gewenste hulp kan bieden. Ook stellen we samen met jou het behandelplan op. Het intakegesprek valt onder de behandeling en is dus niet kosteloos.

Behandelplan

In het behandelplan staan verschillende afspraken die jij en ik samen formuleren. Hierin staan:

  • Mijn bevindingen betreffende de klachten (diagnose);
  • De doelen van de behandeling;
  • Wat de behandeling inhoudt;
  • Wat jij en de behandelaar van elkaar mogen verwachten

  • Mocht de hulpvraag niet beantwoord kunnen worden, dan zal in wederzijds overleg met jou als cliënt een doorverwijzing naar zorg elders plaatsvinden.

    Voortgang en afronding

    De kwaliteit van je behandeling is belangrijk. Voor zowel jou als voor de praktijk. De voortgang van je behandeling wordt dan ook regelmatig geëvalueerd. Deze evaluatie gaat over je behandelaar, je behandeling, de opgetreden verandering van je functioneren en de verandering van je klachten. Dit doen we zowel mondeling als via vragenlijsten.